Avís legal

El lloc web i el domini mbosch.com corresponen a MARESMA BOSCH SL (en endavant M·BOSCH) amb CIF B17683558 i domicili al Carrer Santa Clara, núm. 48, de Girona (CP 17001), telèfon 972 21 88 29, adreça electrònica info @ mbosch.com, inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 1720.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys dels productes, dissenys gràfics, logotips, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a M·BOSCH o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. M·BOSCH presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. M·BOSCH autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. M·BOSCH es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
El logotip que identifica a M·BOSCH únicament es pot utilitzar amb la seva autorització prèvia, expressa i per escrit.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.mbosch.com/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que M·BOSCH actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això M·BOSCH manifesta que les referències de les creacions i productes que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a M·BOSCH fins a la contractació expressa d’una comanda.
M·BOSCH es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
M·BOSCH no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
 
DADES IDENTIFICATIVES
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el titular exposa les seves dades identificatives.
– Titular: Maresma Bosch SL
– Registre mercantil de Girona, volum 1720, foli 126, fulla número GI-25.639.
– NIF: B17683558
– Domicili: Carrer Santa Clara 48 – 17001 Girona (Espanya)
– Correu electrònic: info @ mbosch.com
– Lloc Web: www.mbosch.com

Shopping Cart
Scroll to Top